Japji Shahib - Wahe Guru Kaur full album

Availability: In stock

Price : €24.33
incl. 16% VAT

Quick Overview

Tracks:

Album 1:
Mool Mantra (2:42)

Sochai Soch (4:10)

Hukamee (4:05)

Gaavai Ko Taan (6:08)

Saachaa Sahib (7:29)

Guraa Ik De Bujhaaee (12:04)

Je Jug Chaare (3:50); Suneeai (12:01)

Aisa Naam (5:36)

Album 2:


Jo Tudh Bhaavai (23:32)

Bhaareeai Hath (4:11)

Vadaa Sahib (8:00)

Paataalaa Paataal (3:51)

saalaahee Saalaah (2:18)

Ant Na Siftee (6:07)

Jisno Bakhshe Sifat Saalaah (6:54)

Amulo Amul (7:16)Album 3:

So Dar Kehaa (13:27)

Aades Tisai Aades (9:54)

Ik Doo Jeebhau (3:52)

Jor Na Jeevan (1:48)

Raatee Rutee (5:44)

Dharam Khand (6:43)

Giaan Khand/Saram Khand (4:06)

Karam Khand (4:51); Saach Khand (5:47)

Jat Paahaaraa/Shlok (7:30)
Price : €24.33
incl. 16% VAT
Japji Shahib - Wahe Guru Kaur full album
Product Description Reviews (0) More Downloads